PROJECTE LLEURE I DEURES

Suport a l’infància

Sovint els més petits són els que, d’una manera indirecta pateixen més la manca de temps dels seus pares, la manca de recursos econòmics o la manca d’atenció. Els nens i nenes de les famílies en situació econòmica i social precària queden desatesos sense voler-ho, més enllà de l’horari escolar, fins que els pares arriben de la feina, a la nit.

Aquest projecte ofereix als nens i nenes d’aquestes famílies la possibilitat d’estar en un espai acollidor fent els deures de l’escola i altres activitats extraescolars de lleure com treballs manuals, jocs de taula o activitats físiques, amb persones preparades per donar-los suport i acolliment.

A qui va dirigit?

El Projecte està dirigit a nens i nenes de 7 a 12 anys i es porta a terme quan surten de l’escola, de 17.30h a 19.30h de la tarda.

Aquest projecte vol servir tota la comarca del Maresme. La Fundació Lotus Blau treballa en col·laboració amb treballadores socials de diferents Ajuntaments de la Comarca per contactar amb els infants que es puguin beneficiar del projecte.

Els drets dels infants:

La Fundació Lotus Blau implementa els drets dels infants en la seva política d’actuació. El projecte Lleure i Deures posa en pràctica els drets de la infància establerts en la convenció de l’ONU. Aquests són: Dret a la participació, Dret a la no discriminació, Dret a la protecció i Dret a l’educació. Especialment, per la naturalesa de l’activitat, als principis del dret a l’educació, a la no discriminació i a la protecció.

Amb l’objectiu de:

Donar atenció i suport a nens i nenes de 7 a 12 anys en situació de risc durant les hores extraescolars
Ajudar a l’estructura familiar d’aquests nens i nenes a gestionar els horaris laborals i d’atenció als seus fills
Contribuir en una educació en valors i bon tracte als nens i nenes que estan en risc de marginació social
Disminuir el fracàs escolar i fomentar en la millora de la convivència