PROJECTE LLEURE I DEURES

En la situació actual de crisi econòmica, sovint els més petits són els que, d’una manera indirecta pateixen més la manca de temps dels seus pares, la manca de recursos econòmics, la manca d’atenció.

Els pares de les famílies que pateixen més la crisi necessiten treballar més hores que mai, sovint sense obtenir-ne resultats econòmics, i els nens queden desatesos sense voler-ho, més enllà de l’horari escolar, fins que els pares arriben de la feina, a la nit.

Aquest projecte ofereix als nens d’aquestes famílies la possibilitat d’estar en un espai acollidor fent els deures de l’escola i altres activitats extraescolars de lleure com treballs manuals, jocs de taula… amb persones preparades per donar-los suport, acolliment , ajudar-los amb els deures de l’escola i proposar-los activitats d’oci.

Aquestes activitats es fan quan els nens surten de l’escola, de 17.30h a 19.30h de la tarda.

Pretenem que l’impacte de la crisi sigui el mínim per a aquests nens, i que la seva pobresa econòmica traduïda en una manca de recursos, no es vegi ampliada en una pobresa d’atenció i educació. L’objectiu principal d’aquest projecte és el de donar atenció, suport i educació a nens i nenes de 6 a 12 anys en situació de pobresa durant les hores extraescolars a través d’activitats com jocs de taula, jocs motrius, activitats d’arts plàstiques, entre d’altres i ajudar a fer els deures de l’escola; ajudar els pares d’aquests nens a gestionar els horaris laborals i els d’atenció als seus fills; i contribuir a una millor educació dels nens que estan en risc de marginació social.

Aquest projecte vol servir tota la comarca del Maresme. La Fundació Lotus Blau treballa en col·laboració amb treballadores socials de diferents Ajuntaments de la comarca per contactar amb els nens que es puguin beneficiar del projecte.